Home Khan Mahboob Tarzi Laila ki Kutiya by Khan Mahboob Tarzi

Laila ki Kutiya by Khan Mahboob Tarzi

by aliraza
Laila ki Kutiya by Khan Mahboob Tarzi

You can download Laila ki Kutiya ( Urdu لیلیٰ کی کتیا) by Khan Mahboob Tarzi free in pdf format.

About Khan Mahboob Tarzi

Khan Mahboob Tarzi was a great urdu novelist and short story writer. He has written many great novels.

You may also like